«

»

Τροποποίηση της Δημόσιας Δαπάνης στο ΜΕΤΡΟ 1.1 “ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013

Με την αριθ. 1868/2012 (ΦΕΚ/2866/Β’/2012) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντικαταστάθηκε το άρθρο 3 της αριθ. 123/2010 (ΦΕΚ/47/Β΄/2011) Υπουργικής Απόφασης περί «Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ” ΜΕΤΡΟ 1.1: “ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 της αριθ. 1624/2011 (ΦΕΚ/1880/Β΄/2011) όμοιας της, ως εξής:
«Άρθρο 3
Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση κατανέμεται ενδεικτικά, ως ακολούθως:
Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο
13.663.850 ευρώ
Λοιπή Ελλάδα
52.203.150 ευρώ
Σύνολο
65.867.000 ευρώ
  • Η δημόσια δαπάνη για κάθε Εθνικό Σχέδιο Παροπλισμού (ΕΣΠ) κατανέμεται ενδεικτικά ως ακολούθως:
1ο ΕΣΠ Κλειστών Κόλπων
30.570.000 ευρώ
2ο ΕΣΠ Σκαφών ολικού μήκους < 7 μέτρων
3.500.000 ευρώ
3ο ΕΣΠ Σκαφών ηλικίας > 15 ετών
30.797.000 ευρώ
Σύνολο
64.867.000 ευρώ
  •  Η δημόσια δαπάνη σε περίπτωση μη ανανέωσης αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και Τρίτης Χώρας, ή σημαντικής περικοπής των αλιευτικών δυνατοτήτων δυνάμει διεθνούς συμφωνίας ή άλλης ρύθμισης ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.»
Το πλήρες κείμενο της απόφασης: 2η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 123/29-12-2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 47/Β΄/24-1-2011) «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007−2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ”, ΜΕΤΡΟ 1.1: “ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”» (Κωδικός Πρόσκλησης 1.1.1)

 

 

Share on Facebook4Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Google+0Email to someonePrint this page

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://alieia.info/%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf/