Προστασία Ειδών Αλιευμάτων – Αλιεία Δολωμάτων

O σκοπός του Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ/92/Α’/2002) είναι η ρύθμιση της αλιείας και εμπορίας των θαλάσσιων ζώντων δολωμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, ολόκληρα ή τεμαχισμένα.
Ως «ζώντα δολώματα», πλην των ψαριών, κατά την έννοια του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, θεωρούνται τα είδη των υδρόβιων οργανισμών, νεκρών ή ζωντανών, που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Επιστημονικό όνομα
Κοινό όνομα
Ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος
Μέγιστος αριθμός αλιευμένων ανά ημέρα
Απαγορευτική περίοδος αλιείας
Polychaeta
Arenicola marina
Κόκκινο σκουλήκι
20 cm
100
Από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Hedistae diversicolor
Σκουλήκι Κόκκινο σκουλήκι
30 cm
20
Από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Marphysa spp.
Τριχιά
20 cm
400
Από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Eunice aphroditois
Φαραώ
150 gr ή 60 cm
10
Από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Eunicidae
Μαύρο σκουλήκι
15 cm
400
Από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Ophelia bicomis
Σκουλήκι της άμμου
5 cm
500
Από 1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Sipuncula golfingia elongata
Τσουτσούνι άγριο Τσουτσούνι άσπρο
7 cm
200
Από 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Sipunculus nudus
Τσουτσούνι καφέ
Μάνα
Σκουλήκι της νοτιάς
15 cm
200
Από 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Gastropoda
Patella spp.
Πεταλίδα
3 cm
200
Από 1η Απριλίου έως 31η Μαΐου κάθε έτους.
Bivalvia
Ensis siligua
Σωλήνας της άμμου
8 cm
200
Από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Solen marginatus
Σωλήνας της άμμου
8 cm
200
Από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Pholas dactylus
Φωλάδα Φτερά αγγέλου
Πετροσωλήνας
8 cm
100
Από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Solenocurtus strigilatus
Σαμάρι
Σάντοιτς
7 cm
50
Από 1η Ιουλίου έως 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Crustacea
Palaemon spp.
Γαριδάκι
5 cm (ρύγχος – τέλσον)
2000
Από 1η Μαΐου έως 31η Αυγούστου κάθε έτους.
Upogebia spp.
Μαμούνι
Λασπογαρίδα
Καραβιδάκι
5 cm (ρύγχος – τέλσον)
800
Από 1η Μαΐου έως 31η Αυγούστου κάθε έτους.
Paguridea
Κατσιμάμαλο
Στρομπάρι
Παδαράτο
Πορφύρα
Κυρίκι
Σκαλτσίνι
5 cm (ρύγχος – τέλσον)
1000
Από 1η Μαΐου έως 31η Αυγούστου κάθε έτους.
Holothuria
Γύλος
Γυαλόψωλος
Ψώλιαγκος
Λαθούρι
Γρύλος
15 cm
150
Από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
Τα είδη των δολωμάτων που καθορίζονται στον εν λόγω πίνακα και μόνο αυτά (αποκλείεται η αλιεία, ως δόλωμα, οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού) διενεργείται σε όλη την επικράτεια με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας, από τους επαγγελματίες αλιείς, νομίμους κατόχους των σκαφών αυτών, με τη χρήση των παρακάτω εργαλείων:
  • Φτυάρι, το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι είκοσι πέντε (25) εκατοστά και πλάτος μέχρι δώδεκα (12) εκατοστά και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά.
  • Πιρούνα, το μεταλλικό μέρος έχει συνολικό πλάτος μέχρι δέκα έξι (16) εκατοστά, φέρει μέχρι επτά (7) δόντια, μήκους μέχρι είκοσι (20) εκατοστά το καθένα και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά.
  • Σπάτουλα, το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι δέκα πέντε (15) εκατοστά, πλάτος μέχρι δέκα (10) εκατοστά και η λαβή έχει μήκος μέχρι δέκα πέντε (15) εκατοστά.
  • Δίχτυ, το άνοιγμα του ματιού είναι τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστά, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο, έχει πλάτος (άλτος) μέχρι ένα (1) μέτρο και μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα. Φέρει φελλούς, όχι όμως μολύβια.
  • Καταδυτική μηχανή Υποβρύχια αλιεία και συλλογή από δύτη με τη χρησιμοποίηση μόνιμου συστήματος παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή), τοποθετημένου στο σκάφος (καταδυτική μηχανή), όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του Π.Δ 86/1998 (ΦΕΚ/78/Α’/1998). Η αλιεία με καταδυτική μηχανή απαγορεύεται το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου μέχρι και 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
Απαγορεύεται, η χρήση κάθε παραλλαγής των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων που αναφέρονται στα προηγούμενα, καθώς και κάθε άλλου μέσου ή εργαλείου που δεν αναφέρεται στο Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ/92/Α’/2002).
Με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της ερασιτεχνικής αλιείας, από τους ερασιτέχνες αλιείς κατόχους των σκαφών αυτών, με φτυάρι και σπάτουλα, επιτρεπομένης και της ελεύθερης κατάδυσης με τη χρήση ειδικών γυαλιών με αναπνευστήρα (μάσκα).
Η αλιεία ζώντων δολωμάτων, με φτυάρι και σπάτουλα, επιτρέπεται και στους ερασιτέχνες αλιείς, που διενεργούν ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή.
Οι επαγγελματίες αλιείς επιτρέπεται να αλιεύουν όλα τα είδη ζώντων δολωμάτων που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Οι ερασιτέχνες αλιείς, επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο τα είδη ζώντων δολωμάτων Ophelia bicornis (σκουλίκι της άμμου), Patella spp (πεταλίδα) και Paguridea (κατσιμάμαλο, στρομπάρι, ποδαράτο, πορφύρα, κυρίκι, σκαλτσίνι), τις επιτρεπόμενες γι” αυτά περιόδους αλιείας. Οι επιτρεπόμενες ποσότητες είναι μέχρι τριάντα (30) άτομα ανά είδος ημερησίως για αλιείς χωρίς σκάφος και για αλιείς, με σκάφος, μέχρι εξήντα (60) άτομα ανά είδος, ημέρα και σκάφος, τηρουμένων και των διατάξεων του Π.Δ 373/1985 (ΦΕΚ/131/Α’/1985).
Η αλιεία ζώντων δολωμάτων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου.
Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός λιμανιών και εν γένει λιμενικών εγκαταστάσεων, όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, περιοχών ναυαγίων, ναρκοπεδίων, συνήθους πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαιοτήτων (ναυαγίων, βυθισμένων πόλεων κ.ά.), ειδικά απαγορευμένων για την αλιεία περιοχών όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις-, οργανωμένων περιοχών λουομένων, καθώς και περιοχών κλειστών, για λόγους ασφάλειας και προστασίας. Επιπλέον, αυτή επιτρέπεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων όπου λειτουργούν υδατοκαλλιεργητικές μονάδες και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία, στόμια λιμνοθαλασσών ή ιχθυοτροφείων.
Ως προς τους κανόνες εμπορίας και χρήσης απαγορεύεται:
  • Η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία των ειδών ζώντων δολωμάτων που δεν έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς και των ειδών που δεν περιλαμβάνονται στα είδη του εν λόγω πίνακα.
  • Η διακίνηση και εμπορία εντός της χώρας, των ειδών ζώντων δολωμάτων του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ/92/Α’/2002) που προέρχονται από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Τρίτες Χώρες, εφόσον δεν έχουν το καθοριζόμενο σε αυτόν το ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος, καθώς και των ειδών ζώντων δολωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ/92/Α’/2002).
  • Η χρήση ζώντων δολωμάτων που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των εδαφίων του Π.Δ. 109/2002 (ΦΕΚ/92/Α’/2002).

 

 

Share on Facebook4Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Google+0Email to someonePrint this page

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://alieia.info/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%e2%80%93-%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%b4/