Καλωσήλθατε,

στο διαδικτυακό τόπο Αλιεία alieia.info, ο οποίος επιχειρεί να καλύψει την ανάγκη για πληροφόρηση του επαγγελματία και ερασιτέχνη αλιέα, του υδατοκαλλιεργητή, του μεταποιητή, καθώς και των εργαζομένων στο Τομέα της Αλιείας και στους κλάδους αυτής (συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, τυποποίηση-μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων).
Ο διαδικτυακός τόπος Αλιεία alieia.info επικεντρώνεται σε εκείνη την ιδιότητα του διαδικτύου, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση των χρηστών στο σύνολο των «δημόσιων» πληροφοριών που αφορούν τον Τομέα της Αλιείας και τους κλάδους της (συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, τυποποίηση-μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων). Ο διαδικτυακός τόπος Αλιεία alieia.info επιδιώκει να συγκεντρώσει και να κατηγοριοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες, προκειμένου να καταστούν αξιοποιήσιμες από τους χρήστες.
Οι υπηρεσίες του εν λόγω διαδικτυακού τόπου παρέχονται δωρεάν και επιπλέον αυτές καθημερινά υπόκεινται σε συμπλήρωση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση.
Αν επιθυμείτε να απευθυνθείτε προσωπικά στο διαχειριστή του διαδικτυακού τόπου Αλιεία alieia.info ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε την επικοινωνία μέσω e-mail, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο info@alieia.info.

 

Αναγνωστήριο

 

Αλιεία alieia.info

The State of World Fisheries and Aquaculture – 2014

 

Αλιεία alieia.info

Federation of European Aquaculture Producers (FEAP) – Annual Report 2014

 

The Commodity Updates contain information from around the world on prices, production, processing, consumption, imports, and exports for one commodity. This information is collated at GLOBEFISH, the FAO centre for international fish trade information.

Groundfish – Commodity Update – April 2013

 

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση στο θέμα της αλιείας στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο: περιγράφει τα είδη που αλιεύονται συνήθως και την κατανομή τους, τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και τα ελάχιστα νόμιμα μεγέθη.

Είδη της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου – Πολυγλωσσική έκδοση

 

Η κοινή αλιευτική πολιτική σε αριθμούς – Βασικά στατιστικά δεδομένα 2012

Η κοινή αλιευτική πολιτική σε αριθμούς – Βασικά στατιστικά δεδομένα 2012

 

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία στην Ευρώπη - Τεύχος 64 - Ιούνιος 2014

Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία στην Ευρώπη – Ιούνιος 2014 – Τεύχος 64

 

Αλιεία alieia.info

Status of the World Fisheries for Tuna 2013

 

Αλιεία alieia.info

Εγχειρίδιο Διάσωσης των Θαλάσσιων Χελωνών (για τους ψαράδες)

 

Αλιεία alieia.info

Οδηγός Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας στις Υδατοκαλλιέργειες

 

Αλιεία alieia.info

Fish to 2030: Prospects for Aquaculture and Fisheries

 

Αλιεία alieia.info

Blue Harvest – Inland Fisheries as an Ecosystem Service

 

NOeuro.gr Ο επιμένων ελληνικά και στις προσφορές!

 

Share on Facebook79Share on LinkedIn1Tweet about this on Twitter191Google+20Email to someonePrint this page

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://alieia.info/

Η Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα προστασίας της φύσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να εκπονήσει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν τις αντίστοιχες εκθέσεις τους …

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου που θα εφαρμόζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Θάλασσας και Αλιείας

Χθες (26-11-2014) τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η πρόταση νόμου «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020». Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί το πλαίσιο για τη λειτουργία του συστήματος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, τα οποία λειτουργούν βάσει ενός κοινού πλαισίου που ορίζεται …

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή φιλικού αγώνα αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό στην παραλία Αγίας Μαρίνας, Πόρτο Ράφτη

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, στην παραλία Αγίας Μαρίνας του Πόρτο Ράφτη, θα διεξαχθεί φιλικός αγώνας αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό. Τον αγώνα διοργανώνει ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ιδιοκτητών Ερασιτεχνικών Σκαφών (Ν.Ο.Ι.Ε.Σ.) Πόρτο Ράφτη, με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ). Τα αλιεύματα θα διατεθούν στο ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ με …

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. δημοσιοποιεί την ακόλουθη ανακοίνωση: “Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δεν έκανε δεκτή την αίτηση της Εταιρείας για την άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης κατ” άρθρο 106β Νόμου 3588/2007. Η Εταιρεία θα καταθέσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. …

Διαβάστε περισσότερα

Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Ο στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των δημόσιων αρχών, των πολιτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών σχετικά με το εν λόγω σχέδιο. Οι κρατικές ενισχύσεις στον τομέα …

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εκπροσωπώντας το 99% των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και παρέχοντας δύο από τις τρεις θέσεις εργασίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το COSME, με σκοπό να διευκολύνει τη πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και στις αγορές αλλά και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά και το επιχειρηματικό …

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή διασυλλογικού αγώνα αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό στην παραλία Ωρωπού

Εγκρίθηκε, από την Περιφέρεια Αττικής, η διεξαγωγή του διασυλλογικού αγώνα αλιείας από την ακτή με καλάμι και μηχανισμό που διοργανώνει ο ΤΡΙΤΩΝ F.C. με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ). Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014, από ώρα 6:00 εως ώρα 15:30, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ωρωπού …

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκληση σαρδελόρεγγας πατέ, προϊόν Λετονίας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Έλεγχος επιπέδων των Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) στα τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία σαρδελόρεγγας πατέ και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους διαπιστώθηκε η υπέρβαση των ορίων σε Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες. Συγκεκριμένα, πρόκειται για …

Διαβάστε περισσότερα